Výbory

Organizační výbor

Organizační výbor Parlamentu se zabývá organizací akcí pro studenty. Organizuje nové projekty na škole. Podává návrhy a nápady výboru pro vnější zastoupení.

Členové

Adam Duňka

Gabriela Bernardová

Jan Vrána

Jana Matoušková

Matěj Batala

Monika Pokorná

Radoslav Stojka

Studijní výbor

Studijní výbor má na starosti záležitosti spojené se studiem na našem gymnáziu. Mezi ně se řadí například podpora akademických i mimoškolních zájmů studentů či komunikace s profesory. Tuto činnost realizují poslanci výboru ve spolupráci s dalšími studenty prostřednictvím organizace Fórum GJP, jehož správu má studijní výbor na starosti.

Členové

Věra Bočková

Markéta Brzobohatá

Sofie Anna Janebová

Vojtěch Kala

Alice Knoblochová

Jakub Křováček

Štěpán Pavlíček

Martin Procházka

Výbor pro vnější zastoupení

Výbor pro vnější zastoupení má na starosti komunikací Parlamentu s veřejností a stykem s partnerskými organizacemi Parlamentu. Též je pověřen seznamovat s tím, jak funguje SP, a to přes sociální sítě - primárně přes Instagramový účet (https://www.instagram.com/sp_gjp). Poté je pověřen navázat spolupráce se školním časopisem a se studenty.

Členové

Vilém Havrda

Václav Hojka

Saša Kolesnikova

Karolína Anna Kolmanová

Julie Skrbková