Výbory

Organizační výbor

Organizační výbor Parlamentu se zabývá organizací akcí pro studenty. Organizuje nové projekty na škole. Podává návrhy a nápady výboru pro vnější zastoupení.

Členové

Adam Hurt, 1.O

Michaela Bruchová, 5.O

Milana Vanovich, 5.O

Adam Čapek, 2.B

Adam Duňka, 2.B

Lukáš Hepnar, 2.B

Simona Malátová, 3.A

Eliška Vizingrová, 4.C

Studijní výbor

Studijní výbor má na starosti záležitosti spojené se studiem na našem gymnáziu. Mezi ně se řadí například podpora akademických i mimoškolních zájmů studentů či komunikace s profesory. Tuto činnost realizují poslanci výboru ve spolupráci s dalšími studenty prostřednictvím organizace Fórum GJP, jehož správu má studijní výbor na starosti.

Členové

Matyáš Pískač, 1.O

Kristýna Křováčková, 2.O

Simona Černá, 3.O

Anežka Slavíková, 4.O

Vít Pachovský, 1.C

Vojtěch Borovský, 6.O

Alice Knoblochová, 6.O

Věra Bočková, 2.A

Kateřina Špytková, 4.B

Výbor pro vnější zastoupení

Výbor pro vnější zastoupení má na starosti komunikací Parlamentu s veřejností a stykem s partnerskými organizacemi Parlamentu. Též je pověřen seznamovat s tím, jak funguje SP, a to přes sociální sítě - primárně přes Instagramový účet (https://www.instagram.com/sp_gjp). Poté je pověřen navázat spolupráce se školním časopisem a se studenty.

Členové

Amira Taha, 1.O

Karel Schamberger, 1.A

Markéta Janasová, 1.B

Karolína Anna Kolmanová, 6.O

Vilém Havrda, 3.A

Barbora Krejcarová, 3.A

Julie Skrbková, 4.C