Studentská Wi-Fi síť

Potřeba kvalitní sítě pro studenty je nyní vyšší než kdy dříve. S blížícím se uvedením PEK Cloudu je to nutnost!

Cíl projektu:

  • Vytvořit kvalitní, dostupnou Wi-Fi síť pro všechny studenty

Řešení:

  • Pokusíme se získat finance v grantovém programu Škoda Auto

Projekt vytvořen:

  • 9.1.2015

Uveden do provozu:

Postup:

  • [9.1.2015] - Na 5. Schůzi předseda oznámil projekt o vytvoření nové Studentské Wi-Fi sítě
  • [6.3.2015] - Na 7. Schůzi předseda zmínil grantový program Škoda Auto, který se parlament bude snažit získat
  • [10.4.2015] - Na 8. Schůzi bylo sděleno datum 20.4.2015, které se týká oznámení o získání či nezískání grantu
  • [10.4.2015] - Na 10. Schůzi bylo bohužel smutně oznámeno, že Škoda auto grant neudělila.

Řešilo se na schůzích:

 • 5. Schůze
 • 7. Schůze
 • 8. Schůze
 • 10. Schůze