O nás

Jsme školní Studentský parlament Gymnázia Dr.Josefa Pekaře. Jeho restart byl proveden 24. října 2014 nově zvoleným předsedou Michalem Marhanem s cílem udělat ze studentského parlamentu funkční a nedílnou součást školy.

K čemu tady jsme?

  • Ztenčujeme linii mezi vedením školy a studenty
  • Vytváříme projekty s cílem jakéhokoliv zlepšení školy
  • Řešíme problémy, které sužují studenty
  • Snažíme se najít odpovědi na jakékoliv otázky studentů
  • Pořádáme zábavné akce pro studenty a profesory
  • Účastníme se veřejných akcí
  • Pomáháme studentům organizovat a propagovat nové projekty

Zůstaňte v kontaktu

O našich činnostech a aktivitách se také můžete dozvědět na dalších místech:

Pro členy parlamentu jsou k dispozici další zdroje:

Předsedové parlamentu

0. Michal Marhan

1. Jan Zelený

2. Oliver Krátký

3. Tereza Skrbková

4. David Guľaš

5. David Jíra - aktuální

Struktura:

Koordinátor

Vedení

  • Předseda SP - David Jíra 2.B
  • 1. místopředsedkyně SP - Amálie Poklembová 2.B
  • 2. místopředsedkyně SP - Markéta Lindáková 4.O

Výbory

  • Studijní výbor - předseda: Martin Procházka 8.O
  • Výbor pro vnější zastoupení - předsedkyně: Saša Kolesnikova 3.A
  • Organizační výbor - předseda: Adam Duňka 1.B

Správci webu

1. Michal Marhan

2. Oliver Krátký

3. Jan Vrána

4. Martin Šlachta

5. Vilém Havrda