Naše stanovy

  • Stanovy parlamentu jsou pevný základ, tvoří pravidla a zásady, kterých by se měl parlament držet. Díky stanovám může parlament řešit věci unifikovanými a předvídatelnými postupy.
  • Stanovy se skládají z:
   • Statut SPGJP - pravidla pro běh parlamentu
   • Jednací řád - pravidla pro průběh schůzí
   • Volební řad - pravidla pro průběh voleb
  • Aktuální verze stanov byla odsouhlasená všemi členy Studentského parlamentu 1. září 2020
Statut Studentského parlamentu Gymnázia Dr
Jednací řád Studentského parlamentu Gymnázia Dr
Volební řád Studentského parlamentu Gymnázia Dr