Úvodní strana

Novinky

Studentské volby 2021 (15.9. 2021)

Dne 20. a 21. záři proběhnou na GJP Studentské volby při příležitosti konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Cílem této akce, která se koná po celé ČR, je umožnit studentům vyzkoušet si volby „nanečisto“. Voliči starší 15 let mohou přijít volit do připravené volební místnosti s urnou a plentou a volit jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které v reálných volbách kandidují.

Projekt je programem JSNS organizace Člověk v tísni.

Dobrovolnická činnost (22.3. 2021)

Město Mladá Boleslav v termínu od 10. do 19.3.2021 na určených výdejních místech organizovalo vydávání respirátorů. Do organizace této akce se zapojili i studenti GJP a podíleli se na zajištění pokrytí výdejního místa u Magistrátu města Mladá Boleslav.

Na dobrovolnické činnosti se podílel Parlament mládeže Mladá Boleslav a předsednictvo Studentského parlamentu GJP.

Konkrétně se jednalo o Davida Jíru (předsedu SP, 1. místopředsedu PMMB), Amálii Poklembovou (1. místopředsedkyni), Markétu Lindákovou (2.místopředsedkyni), také o Adélu Urbanovou (předsedkyni PMMB, a žákyni GJP) a Jaroslava Loudu (žaka GJP).

Všem, kdo se na tom podílel moc děkujeme!

Schůzka s předsedy Liselotte-Gymnasium (9.3. 2021)

Dne 8.3. se setkalo předsednictvo SPGJP a předsednictvo Liselotte-Gymnasium Mannheim. Hlavním motivem pro setkání byla spolupráce, kterou němečtí kolegové vřele uvítali.

Na zasedání se probraly první projekty, na které se můžete těšit. Dohodl se způsob komunikace mezi oběma organizacemi.

Předseda SP, David Jíra, děkuje německé straně za milé a věcné zasedání a věří, že spolupráce přinese mnohá pozitiva nejen pro parlamenty, ale i pro studentstvo obou škol.

Ekocentrum Zahrada (23.1. 2021)

Koronavirus zasáhl všechny z nás jak fyzicky, psychicky, tak i peněžně.


Bohužel tato situace zasáhla i zvířata v Ekocentru Zahrada, která jsou závislá na potravě od chovatelů.

Ekocentrum Zahrada právě nezažívá nejlepší časy, chybí peníze i komodity. Z klasického rozpočtu,

ze kterého pokrývá provoz, dostalo pouze třetinu. Způsobů jak můžete přispět je spousta.

Potřebné jsou komodity, jako např. suchý chléb, zrní, proso, ovoce, zelenina a další.

Komodity jsou vřele vítány po předchozí domluvě s chovateli.

Můžete také přispět na krmení, více informací najdete na webu Ekocentra.

Další způsob je zakoupení permanentní vstupenky do Ekocentra.

Až to situace dovolí, přijďte a přispějte Ekocentru prostřednictvím vstupného.

Pak můžete darovat finanční hotovost, na základě darovací smlouvy.

Dary získané touto cestou se využijí i na pokrytí provozních nákladů na nákupu vybavení - např. žárovky do terárií apod.


Za každou pomoc a případné sdílení budeme rádi.


Parlament mládeže města MB, do kterého též chodí i studenti GJP.


Co se nám od září podařilo? (12.1. 2021)

Co se nám od září povedlo:

 • Reforma volebního procesu SP

 • Restrukturalizace SP

 • Zřízení Fóra GJP

 • Poprvé za celou historii parlamentu jsme získali vlastní rozpočet

 • Otevřený dopis řediteli GJP, který vyústil v otevřený dialog mezi předsednictvem SP a vedením gymnázia

 • Dotazník ohledně distanční výuky pro studenty GJP, který předsednictvo předalo řediteli školy

 • Zahájili jsme mezinárodní spolupráci mezi partnerskými školami a jejich studentskými organizacemi

 • Zřízení Instagramového účtu a obnovení webu SP, na kterém vás seznamujeme s cílem a podstatou SP

Na čem aktuálně pracujeme:

 • Projekt "Važme si toho"

 • Podpora studentských projektů

 • Reforma stanov SP

 • Zakoupení nového vybavení pro výuku angličtiny, výtvarné a tělesné výchovy

Nový parlamentní Instagram (14.12. 2020)

Vážení profesoři, milí studenti,

s radostí oznamujeme, že studentský parlament právě zahájil činnost na nové sociální síti.

Dozvíte se spoustu informací a zároveň se vám naskytne příležitost projevit se!

Budeme rádi, pokud nás budete sledovat.

Odkaz: https://www.instagram.com/sp_gjp/

Váš studentský parlament