O nás

Jsme školní Studentský parlament Gymnázia Dr.Josefa Pekaře. Jeho restart byl proveden 24. října 2014 nově zvoleným předsedou Michalem Marhanem s cílem udělat ze studentského parlamentu funkční a nedílnou součást školy.

K čemu tady jsme?

 • Ztenčujeme linii mezi vedením školy a studenty
 • Vytváříme projekty s cílem jakéhokoliv zlepšení školy
 • Řešíme problémy, které sužují studenty
 • Snažíme se najít odpovědi na jakékoliv otázky studentů
 • Pořádáme zábavné akce pro studenty a profesory
 • Účastníme se veřejných akcí
 • Pomáháme studentům organizovat a propagovat nové projekty

Zůstaňte v kontaktu

O našich činnostech a aktivitách se také můžete dozvědět na dalších místech:
Pro členy parlamentu jsou k dispozici další zdroje:

Předsedové parlamentu

    0. Michal Marhan
    1. Jan Zelený
    2. Oliver Krátký
    3. Tereza Skrbková
    4. David Guľaš - aktuální

Naše stanovy

 • Stanovy parlamentu jsou pevný základ, tvoří pravidla a zásady, kterých by se měl parlament držet. Díky stanovám může parlament řešit věci unifikovanými a předvídatelnými postupy.
 • Stanovy se skládají z:
  • Statut SPGJP - pravidla pro běh parlamentu
  • Jednací řád - pravidla pro průběh schůzí
  • Volební řad - pravidla pro průběh voleb
 • Aktuální verze stanov byla odsouhlasená všemi členy Studentského parlamentu 27. listopadu 2015Správci webu

1. Michal Marhan
2. Oliver Krátký
3. Jan Vrána
4. Martin Šlachta