Průměry na bakalářích

První problém parlamentu se týkal vrácení průměrů z předmětů na bakaláře. Studenti si mohli průměry spočítat sami, takže se jednalo jen o zvětšení pohodlí.

Požadavek:

  • Vrátit průměry na bakaláře

Řešení:

  • Průměry budou vráceny, studenti budou informování o tom, že průměry mají pouze informativní charakter a o výsledné známce rozhoduje učitel.


Začalo se řešit:

  • 7.11.2014

Vyřešeno:

  • 22.11.2014


Postup:

  • [7.11.2014] - Návrh přijat na 2. Schůzi a podána žádost o provedení
  • [22.11.2014] - Průměry se objevily na stránkách bakaláři

Řešilo se na schůzích: