Kniha závad‎ > ‎

Kliky v učebnách

V mnoha třídách je na dveřích místo kliky koule. Parlament chtěl projednat všechny třídy, ve kterých by se tato situace mohla změnit.

Požadavek:

 • Nainstalovat na dveře těchto učeben kliky místo koulí:
  • J1
  • J2
  • 115

Řešení:

 • V učebně J1 jsou dveře, které spojují učebnu s vedlejším kabinetem. Tyto dveře nemají žádný zámek a proto by byl kabinet vystaven velkému nebezpěčí
  • Klika nebude instalována
 • Učebna J2 byla jedna z prvních, ve které byla instalována nějaká technika. Doba VHS přehrávačů a CRT televizí je již pryč a nemá tedy smysl ji dále zabezpečovat. Instalací kliky místo koule se umožní volný přístup studentům a uvolní se ucpaná chodba pro J1.
  • klika bude instalována
 • Učebna 115 byla nejvíce diskutovaná mezi členy parlamentu. Bohužel ve 115 je drahé počítačové vybavení, které bylo v minulosti již několikrát poškozeno. Je to finančně nákladné vše opravovat a jiné možnosti se ukázali jako neefektivní.
  • klika nebude nainstalovaná


Začalo se řešit:

 • 7.11.2014

Vyřešeno:

 • 27.2.2014

Fotodokumentace

Postup:

 • [7.11.2014] - Na 2. schůzi byl podán návrh na učebnu 115
 • [28.11.2014] - Další bouřlivá diskuze ohledně 115 na 3. Schůzi
 • [9.1.2015] - Na 5. Schůzi byl podán návrh pro třídy J1 a J2
 • [6.2.2015] - Na 6. Schůzi bylo potvrzeno budoucí odemčení učebny J2

Řešilo se na schůzích: