Účast na charitativních akcích

Během školního roku škola pomáhá s charitativními akcemi, které pomáhají lidem. Jako například Srdíčkový den, který zahrnuje prodej sbírkových předmětů, jejichž zisk jde ve prospěch těžce handicapovaným dětem. Na tuto akci se z určitých tříd povinně vyberou 2 studenti. Parlament považuje za vhodné, pokud by některá třída nebyla aktivní a nechtěla se zúčastnit, nabídnout další příležitost aktivnější třídě.

Požadavek:

  • Dobrovolná účast na charitativních akcích

Řešení:

  • Bude oznámeno


Začalo se řešit:

  • 13.4.2015

Vyřešeno:Postup:

  • [13.4.2015] - Na 8.Schůzi byl přijat návrh od členky parlamentu Karolíny Sedláčkové. Bude projednán s vedením školy.

Řešilo se na schůzích: